Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Bài tập cho cổ tay

Đây là clip tập cho cổ tay khỏe hơn, dẻo hơn, các mem tham khảo nhá:

iếp thêm 1 clip khác về bài tập cổ tay nhá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét