Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Một số bài tập cầu lông cơ bản

Một số bài tập cầu lông cơ bản qua hình ảnh, tuy trong bài dạy bằng tiếng Hàn nhưng các động tác đều rất rõ ràng. ACE yêu thích môn cầu lông có thể tập theo các động tác cơ bản này.

Bài 1: Các động tác khởi động



Bài 2: Cách cầm vợt



Bài 3: Ba động tác đánh cơ bản



Bài 4: Kỹ thuật đập cầu



Bài 5: Bước chạy đánh cầu cuối sân



Bài 6: Kỹ thuật bỏ nhỏ cầu gần lưới



Bài 7: Kỹ thuật đánh cầu thấp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét